Rome - Bon Entendeur

25 miejsce w notowaniu 1740 z 20 stycznia 2024 roku 25 miejsce w notowaniu 1742 z 3 lutego 2024 roku 19 miejsce w notowaniu 1743 z 10 lutego 2024 roku 17 miejsce w notowaniu 1744 z 17 lutego 2024 roku 10 miejsce w notowaniu 1745 z 24 lutego 2024 roku 7 miejsce w notowaniu 1746 z 2 marca 2024 roku 16 miejsce w notowaniu 1747 z 9 marca 2024 roku 28 miejsce w notowaniu 1748 z 16 marca 2024 roku