You Feel Like Summer - Kamrad

22 miejsce w notowaniu 1713 z 15 lipca 2023 roku 19 miejsce w notowaniu 1714 z 22 lipca 2023 roku 21 miejsce w notowaniu 1716 z 5 sierpnia 2023 roku 14 miejsce w notowaniu 1717 z 12 sierpnia 2023 roku 16 miejsce w notowaniu 1718 z 19 sierpnia 2023 roku