Lottery - Latto feat. Lu Kala

30 miejsce w notowaniu 1698 z 1 kwietnia 2023 roku 29 miejsce w notowaniu 1699 z 15 kwietnia 2023 roku 25 miejsce w notowaniu 1701 z 22 kwietnia 2023 roku