All I Got Is You - Deep Purple

24 miejsce w notowaniu 1385 z 2 kwietnia 2017 roku 10 miejsce w notowaniu 1386 z 9 kwietnia 2017 roku 5 miejsce w notowaniu 1387 z 16 kwietnia 2017 roku 9 miejsce w notowaniu 1388 z 23 kwietnia 2017 roku 3 miejsce w notowaniu 1389 z 30 kwietnia 2017 roku 3 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku 3 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku 11 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku 3 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku 21 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku 9 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku 5 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku 5 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku 14 miejsce w notowaniu 1398 z 2 lipca 2017 roku 15 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku 18 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku 28 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku 21 miejsce w notowaniu 1402 z 29 lipca 2017 roku 23 miejsce w notowaniu 1403 z 6 sierpnia 2017 roku