David Guetta & OneRepublic

I Don't Wanna Wait - David Guetta & OneRepublic

22 miejsce w notowaniu 1756 z 11 maja 2024 roku 22 miejsce w notowaniu 1757 z 18 maja 2024 roku 22 miejsce w notowaniu 1758 z 25 maja 2024 roku 15 miejsce w notowaniu 1759 z 1 czerwca 2024 roku 8 miejsce w notowaniu 1760 z 8 czerwca 2024 roku