Michael Buble

I'll Never Not Love You - Michael Buble

25 miejsce w notowaniu 1644 z 19 marca 2022 roku

Forever Now - Michael Buble

30 miejsce w notowaniu 1494 z 5 maja 2019 roku

Nobody But Me - Michael Buble

28 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku 30 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku 28 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku

The More You Give (The More You'll Have) - Michael Buble

29 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku 27 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku

Close Your Eyes - Michael Buble

30 miejsce w notowaniu 1197 z 25 sierpnia 2013 roku 28 miejsce w notowaniu 1198 z 1 września 2013 roku 28 miejsce w notowaniu 1199 z 8 września 2013 roku 15 miejsce w notowaniu 1200 z 15 września 2013 roku 11 miejsce w notowaniu 1201 z 22 września 2013 roku

It's A Beautiful Day - Michael Buble

30 miejsce w notowaniu 1176 z 31 marca 2013 roku 23 miejsce w notowaniu 1177 z 7 kwietnia 2013 roku 14 miejsce w notowaniu 1178 z 14 kwietnia 2013 roku 12 miejsce w notowaniu 1179 z 21 kwietnia 2013 roku 8 miejsce w notowaniu 1180 z 28 kwietnia 2013 roku 26 miejsce w notowaniu 1181 z 5 maja 2013 roku 13 miejsce w notowaniu 1182 z 12 maja 2013 roku 19 miejsce w notowaniu 1183 z 19 maja 2013 roku 7 miejsce w notowaniu 1184 z 26 maja 2013 roku 9 miejsce w notowaniu 1185 z 2 czerwca 2013 roku 9 miejsce w notowaniu 1186 z 9 czerwca 2013 roku 28 miejsce w notowaniu 1187 z 16 czerwca 2013 roku 17 miejsce w notowaniu 1188 z 23 czerwca 2013 roku 20 miejsce w notowaniu 1189 z 7 lipca 2013 roku 22 miejsce w notowaniu 1191 z 14 lipca 2013 roku