Shivers - Ed Sheeran

25 miejsce w notowaniu 1622 z 16 października 2021 roku 18 miejsce w notowaniu 1623 z 23 października 2021 roku 19 miejsce w notowaniu 1624 z 30 października 2021 roku 6 miejsce w notowaniu 1625 z 6 listopada 2021 roku 15 miejsce w notowaniu 1626 z 13 listopada 2021 roku 28 miejsce w notowaniu 1627 z 20 listopada 2021 roku 27 miejsce w notowaniu 1628 z 27 listopada 2021 roku 28 miejsce w notowaniu 1629 z 4 grudnia 2021 roku 28 miejsce w notowaniu 1630 z 11 grudnia 2021 roku 27 miejsce w notowaniu 1634 z 8 stycznia 2022 roku 23 miejsce w notowaniu 1635 z 15 stycznia 2022 roku 21 miejsce w notowaniu 1636 z 22 stycznia 2022 roku 19 miejsce w notowaniu 1637 z 29 stycznia 2022 roku 20 miejsce w notowaniu 1638 z 5 lutego 2022 roku 29 miejsce w notowaniu 1639 z 12 lutego 2022 roku