I Help You Hate Me - Sunrise Avenue

25 miejsce w notowaniu 1408 z 10 września 2017 roku 15 miejsce w notowaniu 1409 z 17 września 2017 roku 4 miejsce w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku 8 miejsce w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku 4 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku 9 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku 7 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku 8 miejsce w notowaniu 1415 z 29 października 2017 roku 11 miejsce w notowaniu 1416 z 5 listopada 2017 roku 4 miejsce w notowaniu 1417 z 12 listopada 2017 roku 13 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku 11 miejsce w notowaniu 1419 z 26 listopada 2017 roku 21 miejsce w notowaniu 1420 z 3 grudnia 2017 roku 20 miejsce w notowaniu 1421 z 10 grudnia 2017 roku 24 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku 21 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku 9 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku 17 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku 10 miejsce w notowaniu 1430 z 11 lutego 2018 roku 14 miejsce w notowaniu 1431 z 18 lutego 2018 roku 20 miejsce w notowaniu 1432 z 25 lutego 2018 roku