Mike + The Mechanics

Out Of The Blue - Mike + The Mechanics

28 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku 21 miejsce w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku 20 miejsce w notowaniu 1492 z 21 kwietnia 2019 roku 17 miejsce w notowaniu 1493 z 28 kwietnia 2019 roku 25 miejsce w notowaniu 1494 z 5 maja 2019 roku 24 miejsce w notowaniu 1495 z 12 maja 2019 roku 18 miejsce w notowaniu 1496 z 19 maja 2019 roku 26 miejsce w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku

The Best Is Yet To Come - Mike + The Mechanics

18 miejsce w notowaniu 1405 z 20 sierpnia 2017 roku 17 miejsce w notowaniu 1406 z 27 sierpnia 2017 roku 22 miejsce w notowaniu 1407 z 3 września 2017 roku 24 miejsce w notowaniu 1408 z 10 września 2017 roku

Don't Know What Came Over Me - Mike + The Mechanics

28 miejsce w notowaniu 1384 z 26 marca 2017 roku 29 miejsce w notowaniu 1385 z 2 kwietnia 2017 roku 18 miejsce w notowaniu 1386 z 9 kwietnia 2017 roku 17 miejsce w notowaniu 1387 z 16 kwietnia 2017 roku 19 miejsce w notowaniu 1388 z 23 kwietnia 2017 roku 20 miejsce w notowaniu 1389 z 30 kwietnia 2017 roku 21 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku 27 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku 20 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku 13 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku 5 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku 23 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku 21 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku 11 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku 9 miejsce w notowaniu 1398 z 2 lipca 2017 roku 7 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku 7 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku 6 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku 4 miejsce w notowaniu 1402 z 29 lipca 2017 roku 7 miejsce w notowaniu 1403 z 6 sierpnia 2017 roku 17 miejsce w notowaniu 1404 z 12 sierpnia 2017 roku 13 miejsce w notowaniu 1405 z 20 sierpnia 2017 roku 13 miejsce w notowaniu 1406 z 27 sierpnia 2017 roku 12 miejsce w notowaniu 1407 z 3 września 2017 roku 11 miejsce w notowaniu 1408 z 10 września 2017 roku 14 miejsce w notowaniu 1409 z 17 września 2017 roku 21 miejsce w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku 23 miejsce w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku 27 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku 25 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku