Lenny Kravitz

Ride - Lenny Kravitz

26 miejsce w notowaniu 1552 z 14 czerwca 2020 roku 20 miejsce w notowaniu 1553 z 21 czerwca 2020 roku 23 miejsce w notowaniu 1554 z 28 czerwca 2020 roku 7 miejsce w notowaniu 1555 z 5 lipca 2020 roku 4 miejsce w notowaniu 1556 z 12 lipca 2020 roku 4 miejsce w notowaniu 1557 z 19 lipca 2020 roku 5 miejsce w notowaniu 1558 z 26 lipca 2020 roku 3 miejsce w notowaniu 1559 z 2 sierpnia 2020 roku 2 miejsce w notowaniu 1560 z 9 sierpnia 2020 roku 5 miejsce w notowaniu 1561 z 16 sierpnia 2020 roku 2 miejsce w notowaniu 1562 z 23 sierpnia 2020 roku 4 miejsce w notowaniu 1563 z 30 sierpnia 2020 roku 14 miejsce w notowaniu 1564 z 6 września 2020 roku 15 miejsce w notowaniu 1565 z 13 września 2020 roku 11 miejsce w notowaniu 1566 z 20 września 2020 roku 10 miejsce w notowaniu 1567 z 27 września 2020 roku 8 miejsce w notowaniu 1568 z 4 października 2020 roku 17 miejsce w notowaniu 1569 z 11 października 2020 roku 12 miejsce w notowaniu 1570 z 18 października 2020 roku 11 miejsce w notowaniu 1571 z 25 października 2020 roku 12 miejsce w notowaniu 1572 z 8 listopada 2020 roku 26 miejsce w notowaniu 1574 z 15 listopada 2020 roku 30 miejsce w notowaniu 1575 z 22 listopada 2020 roku 23 miejsce w notowaniu 1576 z 29 listopada 2020 roku 23 miejsce w notowaniu 1577 z 6 grudnia 2020 roku

Here To Love - Lenny Kravitz

23 miejsce w notowaniu 1526 z 15 grudnia 2019 roku 20 miejsce w notowaniu 1527 z 22 grudnia 2019 roku 12 miejsce w notowaniu 1528 z 29 grudnia 2019 roku 10 miejsce w notowaniu 1529 z 5 stycznia 2020 roku 5 miejsce w notowaniu 1530 z 19 stycznia 2020 roku 8 miejsce w notowaniu 1532 z 26 stycznia 2020 roku 1 miejsce w notowaniu 1533 z 2 lutego 2020 roku 2 miejsce w notowaniu 1534 z 9 lutego 2020 roku 5 miejsce w notowaniu 1535 z 16 lutego 2020 roku 9 miejsce w notowaniu 1536 z 23 lutego 2020 roku 11 miejsce w notowaniu 1537 z 1 marca 2020 roku 2 miejsce w notowaniu 1538 z 8 marca 2020 roku 3 miejsce w notowaniu 1539 z 15 marca 2020 roku 5 miejsce w notowaniu 1540 z 22 marca 2020 roku 4 miejsce w notowaniu 1541 z 29 marca 2020 roku 11 miejsce w notowaniu 1542 z 5 kwietnia 2020 roku 20 miejsce w notowaniu 1543 z 12 kwietnia 2020 roku 22 miejsce w notowaniu 1544 z 19 kwietnia 2020 roku 20 miejsce w notowaniu 1545 z 26 kwietnia 2020 roku

5 More Days 'Till Summer - Lenny Kravitz

21 miejsce w notowaniu 1458 z 25 sierpnia 2018 roku 22 miejsce w notowaniu 1459 z 2 września 2018 roku 17 miejsce w notowaniu 1460 z 9 września 2018 roku 26 miejsce w notowaniu 1461 z 16 września 2018 roku 20 miejsce w notowaniu 1462 z 23 września 2018 roku 17 miejsce w notowaniu 1463 z 30 września 2018 roku 15 miejsce w notowaniu 1464 z 7 października 2018 roku 16 miejsce w notowaniu 1465 z 14 października 2018 roku 14 miejsce w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku 20 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku 30 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku 27 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku 22 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku 25 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku 27 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku 26 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku 27 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku 28 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku

Low - Lenny Kravitz

28 miejsce w notowaniu 1447 z 10 czerwca 2018 roku 8 miejsce w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku 10 miejsce w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku 7 miejsce w notowaniu 1450 z 30 czerwca 2018 roku 3 miejsce w notowaniu 1451 z 8 lipca 2018 roku 9 miejsce w notowaniu 1452 z 15 lipca 2018 roku 7 miejsce w notowaniu 1453 z 22 lipca 2018 roku 9 miejsce w notowaniu 1454 z 29 lipca 2018 roku 11 miejsce w notowaniu 1455 z 5 sierpnia 2018 roku 16 miejsce w notowaniu 1456 z 12 sierpnia 2018 roku 9 miejsce w notowaniu 1457 z 19 sierpnia 2018 roku 5 miejsce w notowaniu 1458 z 25 sierpnia 2018 roku 10 miejsce w notowaniu 1459 z 2 września 2018 roku 9 miejsce w notowaniu 1460 z 9 września 2018 roku 17 miejsce w notowaniu 1461 z 16 września 2018 roku 15 miejsce w notowaniu 1462 z 23 września 2018 roku 10 miejsce w notowaniu 1463 z 30 września 2018 roku 7 miejsce w notowaniu 1464 z 7 października 2018 roku 12 miejsce w notowaniu 1465 z 14 października 2018 roku 15 miejsce w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku 22 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku

Strut - Lenny Kravitz

30 miejsce w notowaniu 1268 z 11 stycznia 2015 roku 24 miejsce w notowaniu 1270 z 18 stycznia 2015 roku 14 miejsce w notowaniu 1271 z 25 stycznia 2015 roku 7 miejsce w notowaniu 1272 z 1 lutego 2015 roku 5 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku 12 miejsce w notowaniu 1274 z 15 lutego 2015 roku 11 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku 24 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku 21 miejsce w notowaniu 1277 z 8 marca 2015 roku

The Chamber - Lenny Kravitz

30 miejsce w notowaniu 1241 z 6 lipca 2014 roku 14 miejsce w notowaniu 1243 z 13 lipca 2014 roku 11 miejsce w notowaniu 1244 z 20 lipca 2014 roku 6 miejsce w notowaniu 1245 z 27 lipca 2014 roku 7 miejsce w notowaniu 1246 z 3 sierpnia 2014 roku 6 miejsce w notowaniu 1247 z 10 sierpnia 2014 roku 4 miejsce w notowaniu 1248 z 17 sierpnia 2014 roku 8 miejsce w notowaniu 1249 z 24 sierpnia 2014 roku 9 miejsce w notowaniu 1250 z 31 sierpnia 2014 roku 5 miejsce w notowaniu 1251 z 7 września 2014 roku 2 miejsce w notowaniu 1252 z 14 września 2014 roku 2 miejsce w notowaniu 1253 z 21 września 2014 roku 1 miejsce w notowaniu 1254 z 28 września 2014 roku 1 miejsce w notowaniu 1255 z 5 października 2014 roku 2 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku 4 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku 1 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku 4 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku 3 miejsce w notowaniu 1261 z 16 listopada 2014 roku 7 miejsce w notowaniu 1262 z 23 listopada 2014 roku 6 miejsce w notowaniu 1263 z 30 listopada 2014 roku 6 miejsce w notowaniu 1264 z 7 grudnia 2014 roku 19 miejsce w notowaniu 1265 z 14 grudnia 2014 roku 13 miejsce w notowaniu 1266 z 21 grudnia 2014 roku 13 miejsce w notowaniu 1267 z 28 grudnia 2014 roku 10 miejsce w notowaniu 1268 z 11 stycznia 2015 roku 12 miejsce w notowaniu 1270 z 18 stycznia 2015 roku 16 miejsce w notowaniu 1271 z 25 stycznia 2015 roku 15 miejsce w notowaniu 1272 z 1 lutego 2015 roku 15 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku 21 miejsce w notowaniu 1274 z 15 lutego 2015 roku 20 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku 19 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku 28 miejsce w notowaniu 1278 z 15 marca 2015 roku 25 miejsce w notowaniu 1279 z 22 marca 2015 roku 18 miejsce w notowaniu 1280 z 29 marca 2015 roku 25 miejsce w notowaniu 1281 z 5 kwietnia 2015 roku 27 miejsce w notowaniu 1283 z 19 kwietnia 2015 roku