Oceana

Endless Summer - Oceana

4 miejsce w notowaniu 1140 z 22 lipca 2012 roku 4 miejsce w notowaniu 1141 z 29 lipca 2012 roku 9 miejsce w notowaniu 1142 z 5 sierpnia 2012 roku 13 miejsce w notowaniu 1143 z 12 sierpnia 2012 roku 22 miejsce w notowaniu 1147 z 9 września 2012 roku 10 miejsce w notowaniu 1148 z 16 września 2012 roku 16 miejsce w notowaniu 1149 z 23 września 2012 roku 19 miejsce w notowaniu 1150 z 30 września 2012 roku 18 miejsce w notowaniu 1151 z 7 października 2012 roku 22 miejsce w notowaniu 1152 z 14 października 2012 roku